Adres IP

Adres IP to unikalny numer identyfikujący każde urządzenie, które jest podłączone do sieci Internet. IP to skrót od “Internet Protocol”, który jest zestawem zasad regulujących sposób, w jaki dane są wysyłane i odbierane w sieci. Adres IP nie jest jednak stałym “numerem rejestracyjnym” komputera: może się zmieniać w czasie albo oznaczać zbiór kilku urządzeń, dzielących jeden wspólny adres IP.

Podobnie jak adres domu lub numer konta bankowego, adres IP jest kluczowym elementem, który pozwala na komunikację w sieci. Gdy wpisujesz adres strony internetowej w przeglądarce, twoje urządzenie wysyła zapytanie do serwera, na którym znajduje się ta strona, a adres IP jest niezbędny, aby serwer wiedział, gdzie odesłać żądane informacje.

Adresy IP pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu Internetu, umożliwiając komunikację i wymianę danych między różnymi urządzeniami na całym świecie.

Adresy IP: protokoły IPv4 oraz IPv6

Istnieją dwa główne typy używanych adresów IP: IPv4 (najpopularniejsza) i IPv6 (nowsza, używana od 8 czerwca 2011 roku).

IPv4, używany od 1977 roku, składa się z czterech grup liczb od 0 do 255, oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.1. Z powodu ograniczonej liczby możliwych adresów IPv4 (w 2011 roku zakładano, że wyczerpanie wszystkich możliwości protokołu IPv4 nastąpi między 2011 a 2016), stworzono protokół IPv6, który składa się z ośmiu grup czterech cyfr szesnastkowych i może obsługiwać znacznie więcej urządzeń.

Piąta wersja protokołu (IPv5), w założeniu miała być zestawem protokołów, które miały działać razem z IPv4 (zamiast go zastępować). IPv5 znany jest szerzej pod nazwą “Internet Stream Protocol” (skrót: ST). Nie zdobył on większej popularności i nie był używany na szerszą skalę, ale jego rozwiązania zostały włączone do protokołu IPv6.

Adresy IP można podzielić na dwa dodatkowe typy: statyczne i dynamiczne.

Statyczne adresy IP są stałe i nie zmieniają się. Są one często używane przez serwery internetowe i inne urządzenia, które muszą mieć stały punkt kontaktu.

Dynamiczne adresy IP są tymczasowe i są przypisywane na żądanie przez dostawcę usług internetowych.

Każdy, kto ma dostęp do Twojego adresu IP, może potencjalnie dowiedzieć się więcej o Twojej lokalizacji i Twoim dostawcy usług internetowych. Dlatego warto zwrócić uwagę na ochronę swojego adresu IP, na przykład poprzez korzystanie z sieci VPN (Virtual Private Network).

Pozycjonowanie a adres IP

Adresy IP, samoistnie, nie mają bezpośredniego wpływu na pozycjonowanie stron internetowych. Algorytmy SEO skupiają się głównie na jakości i technicznej optymalizacji serwisów, a nie na technicznych szczegółach związanych z samym adresowaniem IP.

Jednakże, istnieją pewne aspekty związane z adresami IP, które mogą pośrednio wpłynąć na SEO:

  • Ocena domen znajdujących się pod jednym adresem IP: Niektórzy specjaliści z branży SEO twierdzą, że adres IP serwera, na którym znajduje się serwis na duże znaczenie w procesie pozycjonowania. Jeśli na tym samym serwerze utrzymywane jest wiele domen (np. o niskiej jakości lub czysto spamerskich), może to negatywnie wpłynąć i na nasz serwis. Aby ograniczyć to ryzyko zalecają, aby zamówić u dostawcy indywidualny adres IP. Można znaleźć wiele case study, gdzie przeniesienie serwisu na indywidualny adres IP przełożyło się na lepsze wyniki (a przynajmniej zostało to zaobserwowane, ponieważ na pozycje i wyniki wpływa jednocześnie wiele czynników i nie jesteśmy w stanie ich odseparować).
  • Lokalizacja serwera: Lokalizacja serwera (i związany z nią adres IP) może mieć pewien wpływ na pozycjonowanie lokalne strony (czyli dana strona jest skierowana do użytkowników z konkretnej lokalizacji geograficznej, jak miasto czy województwo). Strony, które są hostowane na serwerach w tej samej lokalizacji geograficznej, mogą mieć pewną przewagę w lokalnych wynikach wyszukiwania.
  • Szybkość strony: Szybkość ładowania serwisu to jeden z kluczowych czynników SEO. Serwery, które są przeciążone lub mają niewłaściwą konfigurację, mogą spowalniać ładowanie witryny, a to może negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie. Choć nie jest to bezpośrednio związane z samym adresem IP, warto wziąć ten fakt pod uwagę podczas wyboru hostingu (szczególnie w przypadku pozycjonowania międzynarodowego, gdzie korzystanie z serwerów w innej części globu może znacząco wydłużyć czas ładowania strony).

Skip to content