Green Marketing: jak ekologia wpływa na biznes?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak Twoja firma może przyczynić się do ochrony środowiska i jednocześnie zdobywać serca klientów? Green Marketing to nie tylko trend, ale przede wszystkim odpowiedzialność i szansa na sukces w zrównoważonym biznesie. Jak to działa i jakie korzyści może przynieść Twojej marce? Przeczytaj artykuł i przekonaj się sam!

Co to jest Green Marketing? Definicja i wyjaśnienie

Termin Green Marketing (znany również jako Ekologiczny Marketing lub Zielony Marketing), odnosi się do procesu promowania produktów, usług lub marek opierając się na ich korzyściach środowiskowych. Green Marketing nie ogranicza się tylko do promowania “zielonych” produktów czy usług – to również sposób myślenia o całej działalności firmy. Cechuje się on tym, że decyzje biznesowe są podejmowane są z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne, ograniczanie śladu węglowego i rozwijanie lokalnej społeczności.

Zielony Marketing może dotyczyć różnych aspektów produktów lub usług jak np:

 1. Używanych składników i materiałów: Produkt może być wykonany z materiałów, które są ekologiczne, odnawialne lub recyklingowane.
 2. Procesu produkcyjnego: Może być on zaprojektowany tak, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko, np. poprzez ograniczenie zużycia wody, energii lub generowanych odpadów (oraz zarządzania nimi).
 3. Opakowań: Ekologiczne opakowanie może być biodegradowalne, kompostowalne lub nadające się do ponownego użycia.
 4. Metod dystrybucji: Firmy mogą wybierać metody transportu i dystrybucji mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Aby Ekologiczny Marketing był skuteczny, komunikat firmy musi być autentyczny i spójny. Oznacza to, że firma powinna rzeczywiście podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, a nie tylko promować się w ten sposób (zjawisko “Greenwashingu”, czyli fałszywego twierdzenia, że produkt lub firma jest bardziej ekologiczny, niż faktycznie jest lub wręcz kłamanie na temat praktyk organizacji).

Dlaczego Green Marketing zyskuje na popularności?

Green Marketing zyskuje na popularności z wielu powodów, które wiążą się zarówno z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa, jak i korzyściami biznesowymi płynącymi z zastosowania takiej strategii.

Oto niektóre z głównych powodów:

 1. Rosnąca świadomość ekologiczna klientów i organizacji: Dzięki dostępowi do informacji, edukacji oraz działaniom organizacji ekologicznych, ludzie stają się coraz bardziej świadomi wpływu działalności człowieka na środowisko. W efekcie tego klienci coraz częściej poszukują produktów i usług przyjaznych dla środowiska lub firm, które zawierają elementy ESG w swojej strategii rozwoju.
 2. Regulacje prawne: W wielu krajach wprowadzane są przepisy nakazujące firmom stosowanie się do norm środowiskowych, co zmusza przedsiębiorstwa do szukania ekologicznych rozwiązań w swojej działalności. Brak ustosunkowania się go nich może skutkować nawet ogromnymi karami finansowymi.
 3. Konkurencyjność i wyróżnienie się na rynku: Wyróżnienie się na tle konkurencji poprzez oferowanie zielonych produktów lub usług może przynieść znaczące korzyści biznesowe. Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem, że wśród czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów, jest właśnie ekologia.
 4. Oszczędności: Ekologiczne praktyki, takie jak recykling czy odpowiednie gospodarowanie energią, mogą przynieść firmom wymierne korzyści finansowe.
 5. Lojalność klientów: Marki, które autentycznie angażują się w działania na rzecz środowiska, budują silniejsze relacje z klientami i zyskują ich lojalność.
 6. Presja społeczna: Organizacje pozarządowe, influencerzy oraz aktywiści ekologiczni mają coraz większy wpływ na opinię publiczną. Działania firm są pod stałą obserwacją, a negatywne praktyki mogą szybko stać się przedmiotem krytyki.
 7. Zmieniające się wartości społeczne: Młodsze pokolenia, takie jak Millenialsi czy Gen Z, przykładają dużą wagę do kwestii środowiskowych i wpływa to na ich decyzje zakupowe.

W związku z tym Green Marketing nie jest już jedynie “miłym dodatkiem”, ale koniecznością dla firm, które chcą przetrwać i odnieść sukces w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. Właściwie zaimplementowany, oparty na autentycznych działaniach, Green Marketing może stać się kluczem do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Korzyści z przyjęcia strategii Green Marketingowej

Przyjęcie odpowiedniej strategii Green Marketingowej może przynieść firmom szereg korzyści, które nie tylko odpowiadają na globalne wyzwania środowiskowe, ale oferują również konkretne benefity biznesowe. Należy ją jednak najpierw odpowiednio przemyśleć, dostosować możliwości ekologicznych działań w swojej branży i firmie oraz zastanowić się nad konsekwencjami tych działań. Jednakże podjęcie tego tematu z odpowiednią dozą innowacyjności i researchu może pozwolić na wypracowanie nowych rozwiązań, pozytywnie wpływających na rentowność, kulturę organizacji oraz jej wizerunek.

Oto analiza trzech głównych zalet strategii Zielonego Marketingu:

Odpowiedzialność społeczna korporacji

Firmy, które przyjmują strategię Green Marketingu, wyraźnie pokazują, że dbają o dobro społeczne, a nie tylko o zyski. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie wzbudzają większe zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Jak pokazuje raport z badania IPSOS COVID 365+ realizowanego w lutym i marcu 2021 na reprezentatywnej próbie Polaków:

 • dla 40% Polaków postawy proekologiczne są coraz ważniejsze,
 • a aż 55% Polaków obawia się kryzysu klimatycznego,
 • Polacy deklarują również chęć zmniejszenia konsumpcji, wzrost zakupów produktów z drugiej ręki oraz naprawę posiadanych sprzętów.


Rzućmy również okiem na świeższe badania z USA – na raport “2023 US Brand Sustainability Benchmark”, wydany w marcu 2023. Raport był przeprowadzony na 33 tysiącach konsumentów. Wynika z niego, że aż co drugi badany konsument zmienił zawartość swego koszyka zakupowego, na podstawie podejścia firm do kwestii ESG (czyli dbałości o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny). Warto odnotować również fakt, że ta zmiana dotyczyła aż 70% konsumentów z pokoleń Y i Z. Co więcej, aż 85 proc. badanych Amerykanów oczekuje od firm i korporacji odpowiedzialnego działania w kwestiach społecznych i dotyczących ekologii. Widać zatem, że odpowiedzialność społeczna firmy nie jest tylko pustym frazesem, ale faktycznie przekłada się na konkretne liczby.

Większe zaangażowanie i lojalność klientów

Klienci chcą być częścią większej misji. Dzięki Green Marketingowi mogą czuć, że przez wybór danego produktu czy usługi przyczyniają się do ochrony środowiska i polepszenia stanu planety (a przynajmniej do jego niepogorszenia). Badania Cone Communications z 2017 roku pokazują, że 87% konsumentów kupi produkt od firmy, która działa na rzecz sprawy, z którą się utożsamiają.

Warto zauważyć, że wraz z czasem zwiększa się ważność społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i widać to w deklaracjach klientów:

 • w 2017 roku aż 92% konsumentów pozytywniej ocenia wizerunek firmy aktywnie działające w kwestiach ekologii (w porównaniu z 85% w 1993 roku),
 • w 2017 roku 87% respondentów będzie bardziej skłonnych zaufać firmie, dla której kwestie CSR są ważne (w porównaniu z 66% w 1998 roku),
 • w 2017 roku 88% badanych będzie bardziej lojalnych względem firmy wspierającej działania CSR (w porównaniu do 90% w 2013 roku).

Wniosek z tych badań płynie taki, że współpraca z klientami oraz postawienie na działalność CSR tworzy silniejsze więzi emocjonalne i prowadzi do większej lojalności względem marki.

Wzrost reputacji marki

Firmy oraz marki, które autentycznie realizują ekologiczne cele, są postrzegane jako bardziej wiarygodne.

W 2017 roku Unilever przeprowadził na grupie 20 000 dorosłych respondentów badanie dotyczące wpływu działań ekologicznych firm na ich postrzeganie przez konsumentów. Badania wykazały, że 33% z nich w pierwszej kolejności wybiera produkty marek, które w ich opinii mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Pytani wskazują, że coraz częstszym kryterium wyboru jest nie tylko cena i jakość, ale również wizerunek i reputacja firmy/marki. Obecnie jesteśmy skłonni zapłacić więcej za produkty ekologiczne i usługi, które mają mniejszy wpływ na środowisko, niż ich odpowiedniki. Autentyczne zaangażowanie w działania ekologiczne przekłada się na pozytywny wizerunek i renomę marki.

Green Marketing to nie tylko “modny trend”, ale przede wszystkim skuteczna strategia, która przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i przedsiębiorstwom. Firmy, które autentycznie angażują się w działania na rzecz planety, czerpią z tego nie tylko satysfakcję moralną, ale również konkretne korzyści biznesowe.

Jak Green Marketing może wpłynąć na SEO i widoczność w Internecie?

Green Marketing, skupiając się na ekologicznych wartościach i praktykach firmy, może mieć znaczący wpływ na SEO i widoczność w Internecie.

Oto kilka powodów, dla których warto zastanowić się nad włączeniem tego elementu do swojej strategii marketingowe:

 1. Zgodność z trendami: W obecnych czasach, kiedy coraz więcej osób zwraca uwagę na kwestie ekologiczne, wyszukiwarki również reagują na ten trend. Firmy, które promują swoje “zielone inicjatywy”, mogą zagospodarować te wyszukiwania i trafić ze swoją ofertą/produktami, do osób, dla których jest to ważny czynnik decyzyjny podczas zakupów. Może to przełożyć się pośrednio na większy ruch na serwisie i dodatkową grupę potencjalnych klientów.
 2. Zaangażowanie w treści związanej z CSR: Artykuły, blogi i inne treści dotyczące zrównoważonego rozwoju i ekologicznych praktyk firmy mogą zwiększyć czas spędzany na stronie, ale przede wszystkim – jak zresztą potwierdzają badania – pozytywny wizerunek firmy. Marki, które są postrzegane jako odpowiedzialne środowiskowo i społeczne, mogą zyskać lepsze opinie i recenzje. Co więcej, jeśli firma realizuje praktyki związane z Green Marketingiem, łatwiej jej o tworzenie autentycznych, wartościowych treści na ten temat.
 3. Możliwość zdobycia wysokiej jakości linków zwrotnych (backlinków): Jeżeli firma jest zaangażowana w ekologiczne i społeczne inicjatywy, może to pomóc w pozyskaniu wartościowych linki zwrotnych od organizacji ekologicznych, blogerów skupionych na zrównoważonym rozwoju czy mediów zajmujących się ekologią. Jakość takich linków zwrotnych może być bardzo wysoka, a ich dostępność – utrudniona dla konkurentów, którzy się takimi działaniami nie wykazują.
 4. Odróżnienie od konkurencji: W sektorach, gdzie konkurencja o widoczność w wyszukiwarkach jest duża, zielone inicjatywy mogą stać się unikalnym punktem wyróżniającym naszą firmę lub markę na tle pozostałych.

Green Marketing może przynieść znaczące korzyści dla SEO i dodatkową widoczności w Internecie – zwłaszcza w obecnych czasach, gdy kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze. Działania związane z ekologią, odpowiednio przemyślane i skomunikowane, mogą znacząco poprawić wyniki SEO. Dlatego warto zastanowić się nad dodaniem praktyk CSR i ESG do strategii SEO oraz – ogólniej – do strategii marketingowej.

Potencjalne wyzwania i krytyka Green Marketingu

Green Marketing, choć pełen potencjału i dobrze odbierany przez świadomych ekologicznie konsumentów, napotyka na szereg wyzwań i może być przedmiotem krytyki z kilku powodów:

 1. Greenwashing: To chyba największa krytyka skierowana w stronę Green Marketingu. Greenwashing to praktyka niektórych firm, które wyolbrzymiają lub fałszywie przedstawiają swoje ekologiczne inicjatywy w celu przyciągnięcia proekologicznych konsumentów. To nie tylko wprowadzanie klientów w błąd, ale również deprecjonowanie wartość działań ekologicznych. W konsekwencji może to prowadzić do tego, że konsumenci przestaną zwracać na to uwagę, a nawet zaczną postrzegać praktyki CSR i ESG jako “buzzword” lub jedynie jako tani chwyt marketingowy.
 2. Wiarygodność informacji: Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i krytyczni wobec informacji, które otrzymują. Wielu z nich zadaje pytania o autentyczność twierdzeń dotyczących ekologii i poszukuje niezależnych potwierdzeń, takich jak certyfikaty. Jeśli firma zostanie przyłapana na stosowaniu szkodliwych praktyk – mimo swoich ekologicznych deklaracji – może mocno odbić się to na jej wizerunku i kolejnych decyzjach zakupowych klientów.
 3. Wyższe koszty: Autentyczne praktyki ekologiczne często wiążą się z większymi kosztami wstępnymi, co może prowadzić do wyższych cen dla konsumentów. Nawet jeśli konsumenci są chętni płacić więcej za produkty ekologiczne, nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić.
 4. Brak jednoznacznych standardów: W wielu branżach brakuje jasnych i uznanych standardów dotyczących tego, co kwalifikuje się jako “zielony” czy “ekologiczny” produkt albo usługa. To utrudnia firmom komunikacje swoich działaniach i tworzy pole do manipulacji.
 5. Niewystarczające zrozumienie rynku: Chociaż zapotrzebowanie na ekologiczne produkty i usługi rośnie, nie każdy konsument jest dobrze poinformowany o kwestiach związanych z ekologią. Dlatego działania marketingowe – jeśli nie będą przemyślane i odpowiednio jasno przedstawione – mogą nie trafiać do wszystkich grup docelowych.

Krytyka Green Marketingu jest często uzasadniona, zwłaszcza gdy firmy korzystają z luk w regulacjach i braku edukacji konsumentów np. prowadząc działania, które są “bardziej ekologiczne w teorii niż w praktyce”. Jednakże odpowiednio zastosowany Zielony Marketing może okazać się korzystny zarówno dla firm, konsumentów, jak i dla środowiska. Ważne jest, aby firmy były autentyczne, transparentne i odpowiedzialne w swoich działaniach i komunikacji.

Przyszłość Green Marketingu

Przyszłość Green Marketingu maluje się w jasnych barwach (można wręcz powiedzieć, że w zielonych). W miarę jak rośnie świadomość konsumentów na temat zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, firmy, które adaptują się do tych przemian, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. W jaki dokładnie sposób?

Spójrzmy na trzy główne czynniki, które mogą się do tego przyczynić:

 1. Rozwój technologiczny: Nowe technologie umożliwią lepszą weryfikację twierdzeń dotyczących ekologii, ale pozwalają na modernizowanie zakładów przemysłowych, tworzenie nowych procesów, bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy rozwój mniej emisyjnych rozwiązań (np. maszyn, samochodów czy domów). Konsumenci będą mogli sprawdzić pochodzenie czy skład produktu i upewnić się, że jest on naprawdę ekologiczny.
 2. Wyższe standardy i regulacje: Rządy na całym świecie coraz częściej wprowadzają regulacje dotyczące ochrony środowiska. Firmy, które już teraz zastosują się do nich, będą miały przewagę, gdy te regulacje staną się obowiązkowe.
 3. Edukacja konsumentów: Świadomi klienci będą wymagać bardziej zrównoważonych rozwiązań. Dlatego firmy powinny inwestować w edukację swoich klientów, oferując im wartościowe i rzetelne treści na temat ekologii (choćby w obszarze swojej branży). Będzie to zysk podwójny: oprócz samego uświadamiania konsumentów na tematy społecznej odpowiedzialności, firma będzie potwierdzać to czynami. Dzięki temu może wręcz zostać ekologicznym pionierem w swojej dziedzinie czy regionie. Współpraca z NGO lub innymi organizacjami o podobnych wartościach ekologicznych może być kolejnym punktem budowania rozpoznawalności wśród konsumentów oraz zwiększania zaangażowania wśród pracowników. Zrównoważony biznes to nie tylko produkty, ale też ludzie.

Podsumowując, Zielony Marketing to nie tylko trend, ale – powoli – nowy standard. Firmy, które już teraz zaczynają adaptować się do tej zmiany, będą lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania i możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content